Selskaber / virksomheder 

Omfatter enhver selskabsform, herunder:  

 • kapitalselskaber i form af aktie- og anpartsselskaber
 • erhvervsdrivende selskaber som kommanditselskaber
 • personselskaber – erhvervsdrivende virksomheder med personligt ansvar for ejerne eller deltagerne,
 • foreninger og fonde

Selskabsretlig udvikling og skattemæssig optimering af virksomhedsstruktur i økonomisk sunde selskaber er vores primære fokusområde. Vi er advokater for både koncerner og enkelt virksomheder med såvel en eller flere ejere. I forhold til planlægning af generationsskifte for virksomheden og for virksomhedens ejere har IDEAL Advokatfirma en høj faglighed og etik samt et professionelt erfaringsgrundlag.

Som en følge af et mangeårigt samarbejde med flere af Danmarks største andelsselskaber inden for fødevarer og landbrug, har vi som juridisk rådgiver en særlig indsigt og kompetence i andelsselskaber samt øvrige selskabsformer omfattet af lov om erhvervsdrivende virksomheder.

Økonomisk svag virksomhed:

IDEAL Advokatfirma tilbyder, som en af sine spidskompetencer på advokatkontoret, insolvensretlig juridisk rådgivning til selskaber, som ikke kan overholde løbende gældsforpligtelser og dermed er betalingsudygtige/insolvente.

Vi bistår med at indgå i forhandling med kreditorer for at granske muligheden for og evt. gennemføre en frivillig rekonstruktion, kreditorordning eller omstrukturering. Alternativt forestår vi konkursbehandlingen af selskabet som udnævnt kurator af skifteretten.

Vi  har god erfaring som juridisk rådgiver for banker og institutionelle investorer og varetager også gerne deres interesser i konkursboet efter en konkursramt kunde.

For virksomheder er det meget afgørende med en hurtig og præcis afklaring samt en aktiv iværksættelse af juridiske tiltag, hvortil vi hos IDEAL Advokatfirma altid er tilgængelige og kan stille op på meget kort tid.

KONTAKT ADVOKAT

 • Ansættelse og kontrakter 
  • Afskedigelser og ændring af arbejdsvilkår 
  • Ansættelseskontrakter  
  • Direktørkontrakter  
  • Ligebehandling og diskrimination 
  • Overdragelse af medarbejdere 
 • Generationsskifte 
  • A/B model  
  • Boafgift 
  • Gaver til nærtstående   
  • Skatteret 
  • Successionsrækkefølge   
 • Insolvensret og konkurs 
  • Inkasso  
  • Konkurs  
  • Konkurskarantæne
  • Omstødelse   
  • Rekonstruktion   
 • Offentlig regulering 
  • Dawn Raids
  • Konkurrenceret   
  • Markedsføringsret  
  • Persondataret   
 • Stiftelse af selskaber 
  • Bestyrelsesarbejde   
  • Ejeraftaler  
  • Fusioner / spaltninger  
  • Valg af selskabsform  
  • Virksomhedsomdannelse