Transaktioner 

Transaktioner omfatter enhver form for overdragelse af:

 • kapitalandele,
 • virksomheder,
 • dele af virksomhed / aktiver,
 • fast ejendom,
 • landbrugsjord og
 • alle øvrige formuegoder

Hos IDEAL Advokatfirma er vi specialister i at udarbejde overdragelsesaftale, købsaftale, fortrolighedsaftale (NDA), hensigtserklæring, term sheet og andre juridiske dokumenter som en del af en transaktion mellem køber og sælger.

Som advokat repræsenterer vi køber eller sælger, og på advokatkontoret har vi god erfaring i begge roller.

Vi forhandler gerne hovedvilkår i overdragelsesaftalen på ledelsens vegne, og vi er der med støtte gennem hele processen som betroet samarbejdspartner.

Som købers advokat forestår vi den juridiske due diligence, altså den juridiske undersøgelse af det aktiv, som købes. Fra sælger indhenter vi oplysninger, og vi gennemgår dokumenter omkring virksomhedens/ejendommens mv. forhold. Derved kan vi sammenholde de faktiske forhold med overdragelsesaftalens indhold og iværksætte evt. nødvendige rettelser og forbehold i alle transaktionens aftaledokumenter. Vi sikrer derved køber den optimale juridiske rådgivning, og vi er købers værn imod overraskelser efter transaktionens juridiske gennemførelse.

Som sælgers advokat er vi ansvarlige for i samarbejde med sælger at imødekomme købers behov for informationer og for at tage de nødvendige juridiske forbehold for sælger, inden overdragelsesaftalen kan underskrives endeligt af parterne.

________________________________________________________________________________

Er der krav om myndighedsgodkendelse, f.eks. fra Landbrugsstyrelsen og/eller Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan vi med stor erfaring lede og gennemføre denne proces. Det skaber ro og giver overblik for transaktionens parter i en endnu meget afgørende fase, før den endelige handel kan falde på plads.

Sluttelig sørger vi efterfølgende for at udføre transaktionens juridiske gyldighedskrav mv. i form af behørig registrering hos f.eks. tinglysning, notar, erhvervs- og selskabsstyrelse mv.

Når handlen gennemføres, er det typisk i et meget intenst forløb, som både kan være tidsmæssigt krævende og på alle tider af døgnet. Oftest afhænger handlens gennemførelse af en hurtig proces – derfor er vi her hos IDEAL Advokatfirma altid tilgængelige og kan stille op på meget kort tid.

 

KONTAKT ADVOKAT

 • Due diligence 
 • Fast ejendom
  • Landbrugsejendomme 
  • Erhvervsejendomme 
  • Lejeforhold 
  • Entrepriseret 
 • IP-ret  
  • Immaterielle rettigheder 
  • Forretningshemmeligheder 
  • Brands / varemærker 
  • Opfindelser / patenter 
  • Designrettigheder
 • Kontrakter
  • Distributionsaftaler 
  • Licensaftaler 
  • Overdragelser 
  • Samarbejdsaftaler 
  • NDA/fortrolighedsaftale 
 • Virksomheder
  • Virksomhedsstruktur 
  • Internationale handler
  • Medarbejderrettigheder 
  • SKAT