Nye regler om ægtefællers økonomiske forhold

Fra 1. januar 2018 gælder en ny lov, som har til formål at samle og overskueliggøre reglerne for økonomi imellem ægtefæller.

Ændringerne indebærer også et farvel til den såkaldte "konefinte".

Januar 2018 Juridisk indsigt, Private forhold

Loven er en omfattende ændring, modernisering og sammenskrivning af de indtil da gældende regler, som dog på mange punkter fastholder det, vi kender i forvejen. Herunder en kort gennemgang af nogle af ændringerne.

Dette bevares:

  • Ægtefæller har gensidig forsørgelsespligt.
  • Hver ægtefælle råder over sine egne aktiver og hæfter for sin egen gæld.
  • Udgangspunktet er også stadig, at ægtefællernes samlede formue deles ved skilsmisse, med mindre der er aftalt en form for særeje.
  • De tre særejeformer, som vi kender i dag, bevares: skilsmissesæreje, fuldstændigt særeje og kombinationssæreje.

Dette er noget af det nye:

  • To nye underkategorier til særejeformer: sumsæreje og sumdeling.
  • Slut med gaveægtepagter mellem ægtefæller.
  • Slut med offentlig adgang til ægtefællers private informationer.

Nye underkategorier til særejeformer: sumsæreje og sumdeling
Med loven indskrives blandt andet to nye underkategorier til særejeformerne, hvis lovlighed tidligere har været usikker. Det drejer sig om aftaler mellem ægtefæller om sumsæreje og sumdeling.

Ved sumsæreje aftales det, at et bestemt beløb skal være særeje, eks. kr. 200.000, mens resten er delingsformue (tidl. kaldet fælleseje).

Modsætningen af dette er en aftale om sumdeling. Ved sumdeling aftales det, at en bestemt sum skal være delingsformue og at resten af formuen skal være særeje. Det er særligt relevant for virksomhedsejere, som har bundet store summer op i virksomheden. For dem kan en skilsmisse eller en ægtefælles dødsfald betyde, at det bliver nødvendigt at sælge virksomheden for at skaffe penge til bodelingen. Ved at aftale at eks. kr. 500.000 er delingsformue, er det muligt at afgrænse og overskue, hvilke konsekvenser en skilsmisse eller en ægtefælles dødsfald kan have.

Det bliver også muligt at inflationssikre sit særeje med en løbende regulering af de beløb, ægtefællerne måtte ønske til sumsæreje eller sumdeling. 

Slut med gaveægtepagter – men også slut med ”konefinten”
Med de nye regler, er det ikke længere et gyldighedskrav, at der laves en gaveægtepagt, når én ægtefælle giver den anden ægtefælle en større gave. Det er dog vigtigt at holde sig for øje, at lempelsen modsvares af, at det gøres tilsvarende lettere at omstøde gaver.

Omstødelse af gaver mellem nærtstående kan fremadrettet ske uden tidsbegrænsning, i tilfælde hvor gaven stod i åbenbart misforhold til gavegiverens økonomiske forhold. Tidligere ville de fleste af sådanne gaver ikke kunne omstødes efter 2 år.

Ud over kravet om at gaven skal stå i åbenbart misforhold til gavegiverens økonomi, kræver det ligeledes, at modtageren af gaven ikke kan bevise, at gavegiveren utvivlsomt forblev solvent, da gaven blev givet. Der bliver altså et større krav til modtagerens bevis for, at gavegiveren var solvent på tidspunktet, hvor gaven blev givet. Det betyder også, at der i vidt omfang bliver sat en stopper for den såkaldte ”konefinte”, hvor aktiver overdrages til den anden ægtefælle, når der er økonomisk uvejr i sigte, medmindre der naturligvis overdrages til markedspris.

Slut med offentlig adgang til ægtefællers private informationer
Det har hidtil været sådan, at enhver kan tilgå ægtepagter på www.tinglysning.dk. Reglerne om offentlig adgang stammer fra en tid, hvor der var et hensyn til ægtefællernes kreditorer, som gjorde det nødvendigt, at oplysningerne om særeje var tilgængelige. I dag er det ikke længere nødvendigt med et sådant hensyn til kreditorerne, da en ægtefælle kun hæfter for sin egen gæld med sine egne aktiver, uanset om der er aftalt særeje for en del af formuen. Oplysningerne kan med rette betegnes personfølsomme, og derfor vil oplysningerne i ægtepagter fremadrettet kun være tilgængelige for dem, oplysningerne er relevante for.

Skal I have lavet særeje?
Går I med overvejelser om at indgå en ægtepagt om særeje, er IDEAL Advokatfirma P/S naturligvis klar til at hjælpe med rådgivning, der sikrer, at I får den løsning, der passer til netop jeres økonomiske forhold og ønsker.

Hans Holme
Advokat


Læs mere
Hans Holme
Advokat
E-MAIL: hh@ideal-law.dk
MOBIL: +45 31 23 63 61
Læs mereLæs mere

Læs mere