70 års-reglen er afskaffet og ugyldig

18.05.16 Ansættelsesret

Indtil 1. januar 2016 var det muligt for arbejdsgivere og lønmodtagere at aftale, at lønmodtagerne automatisk skulle fratræde deres stilling, når de blev 70 år. Denne regel blev kendt som 70 års-reglen. 70 års-reglen var en undtagelse til forbuddet mod afskedigelse på grund af alder i Forskelsbehandlingsloven.

Aftaler om aldersbestemt fratrædelse er ugyldige
Siden 1. januar 2016 har 70 års-reglen været afskaffet. Dette betyder, at arbejdsgivere og lønmodtagere ikke længere kan aftale aldersbestemt fratrædelse. Indeholder en ansættelseskontrakt sådan et vilkår, er vilkåret ugyldigt. Dette gælder også, selvom vilkåret blev aftalt inden, at 70 års-reglen blev afskaffet. Et ulovligt vilkår om aldersbestemt fratrædelse fører ikke til, at hele ansættelseskontrakten er ugyldig. Ugyldigheden rammer alene det pågældende vilkår. 

Ændr ansættelseskontrakter og undgå forvirring
Det tilrådes at ændre alle ansatte lønmodtageres ansættelseskontrakter, der indeholder et vilkår om aldersbestemt fratrædelse. Dette skyldes, at arbejdsgiver har pligt til at sikre, at lønmodtagernes ansættelseskontrakter altid er i overensstemmelse med Ansættelsesbevisloven, som regulerer hvilke forhold, der skal fremgå af en ansættelseskontrakt.

Ændring af ansættelseskontrakter, der indeholder et vilkår om aldersbestemt fratrædelse, kan ske på to måder. Der kan enten indgås helt nye ansættelseskontrakter med lønmodtagerne, som ikke indeholder et vilkår omkring aldersbestemt fratrædelse. Eller der kan udarbejdes et tillæg til ansættelseskontrakterne, hvoraf det fremgår, at vilkåret omkring aldersbestemt fratrædelse ikke længere er gældende for ansættelsesforholdet.

Men hvad så med direktøren?
Det er endnu ikke afklaret, hvorvidt administrerende direktører og direktører registreret i Erhvervsstyrelsens IT-system er omfattet af forbuddet mod afskedigelse på grund af alder i Forskelsbehandlingsloven. Som udgangspunkt omfatter Forskelsbehandlingsloven kun almindelige lønmodtagere og ikke direktører.  

Direktører kan være beskyttet af EU og Forskelsbehandlingsloven
Der er dog en række faktorer, som indikerer, at direktører også er beskyttet af Forskelsbehandlingsloven. F.eks. har Beskæftigelsesministeriet udtalt, at administrerende direktører efter ministeriets opfattelse er omfattet af Forskelsbehandlingsloven, herunder forbuddet mod afskedigelse på grund af alder. Domstolene har endnu ikke taget stilling til spørgsmålet, hvorfor der endnu ikke kan gives et klart svar herpå.

Selv hvis direktører ikke er omfattet af Forskelsbehandlingsloven, findes der direktiver og praksis fra EU, som beskytter direktører mod afskedigelse på grund af alder. Det fremgår af praksis fra EU-Domstolen, at princippet om forbud mod forskelsbehandling på grund af alder er et almindeligt EU-retligt princip. De danske domstole er forpligtet til at anvende dette princip direkte i tvister mellem to private, herunder i tvister mellem direktører og arbejdsgivere.

Direktører er dog ikke omfattet af Ansættelsesbevisloven
Direktører er ikke omfattet af Ansættelsesbevisloven, hvorfor der ikke på samme måde er pligt til at fjerne vilkåret om aldersbestemt fratrædelse fra direktørernes ansættelseskontrakter. Det er dog stadig anbefalelsesværdigt for at undgå misforståelser. Ændringer af direktørkontrakter kan ske på samme måde som beskrevet ovenfor vedrørende ændring af lønmodtagernes ansættelseskontrakter.

Kontakt os, hvis du er i tvivl, om I skal have ændret netop jeres kontrakter.

Rikke Sehested Jørgensen
Advokat


Læs mere
Rikke Sehested Jørgensen
Advokat
E-MAIL: rsj@ideal-law.dk
MOBIL: +45 22 44 25 16
Læs mere

Jacob Schjern Andersen
Advokat, Associeret partner


Læs mere
Jacob Schjern Andersen
Advokat, Associeret partner
E-MAIL: jsa@ideal-law.dk
MOBIL: +45 20 54 54 50
Læs mere