Nyvalgt til DHF Appelinstans

21. juni 2016 Highlights

Advokat Jacob Schjern Andersen er valgt som medlem af Appelinstansen i Dansk Håndbold Forbund (DHF) ved Repræsentantskabsmødet d. 11. juni 2016.

Håndboldens Appelinstans består i sæsonen 2016/2017 af Karsten Madsen, Michael Meyn og Jacob Schjern Andersen, som alle er advokater. Appelinstansen har til opgave at behandle sager, hvor en part har appelleret en afgørelse fra DHF’s Disciplinærinstans, i overensstemmelse med grundlæggende juridiske principper for tvistløsning.

Ved appelbehandlinger vil der altid deltage tre udvalgsmedlemmer, idet afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal efter grundige overvejelser og hensyntagen til den indbragte sag.

Alle Appelinstansens afgørelser er offentlige og findes på DHF’s hjemmeside straks efter sagens parter er orienteret om afgørelsen. Dog er sædvanlig praksis, at Appelinstansen hverken kommenterer, rådgiver eller giver vejledende udtalelser omkring de trufne afgørelser, da dette strider mod reglerne for Appelinstansens virke.

Læs mere om DHF's Appelinstans her.

Jacob Schjern Andersen
Advokat, Associeret partner


Læs mere
Jacob Schjern Andersen
Advokat, Associeret partner
E-MAIL: jsa@ideal-law.dk
MOBIL: +45 20 54 54 50
Læs mere