Digitale retssager

21. december 2015 Retssager

Folketinget har den 15. december 2015 vedtaget en ny lov om den fremtidige behandling af retssager. (Lov om digitalisering af retsprocessen i borgerlige sager, oprettelse af en domsdatabase m.v.)

Som følge af denne lov digitaliseres forberedelsen af civile retssager nu fuldstændigt, og brugen af såvel papir som e-mails er forældet.

I det nye system skal alle brugere af domstolene fremover logge sig på en sagsportal, hvor de skriftlige dokumenter (stævninger, skønstemaer mv.) uploades. Det er også her, der kommunikeres mellem retten og brugerne.

Selve hovedforhandlingen vil naturligvis forsat foregå mundtligt i retten foran dommeren, men i forhold til forberedelsen er der tale om intet mindre end en digital revolution.

I første omgang træder det nye system i kraft for nye sager anlagt efter 1. januar 2016 ved Retten i Horsens og ved Vestre Landsret. Efter planen rulles det ud til samtlige retskredse i løbet af 2016.

Læs lovforslaget her.