Easyiso ApS bliver til RASK & RUM ApS i forbindelse med generationsskifte

6. marts 2017  selskabsret

Et omkostningsbesparende generationsskifte er nu sat i gang.

Easyiso ApS var indtil 2017 ejet alene af den erfarne murermester, isolatør og syn og skønsmand Ebbe Bernth. Ebbe Bernth har nu via dennes holdingselskab for nylig taget første skridt i et generationsskifte, der løbende over de næste år vil blive effektueret.

Tre nøglemedarbejdere inviteres ind
Ebbe Bernth har spurgt tre nøglemedarbejdere om de vil deltage som partnere i murer- og isolationsvirksomheden, der nu hedder RASK & RUM ApS, efter tæt samarbejde med selskabets revisor Baker Tilly ved Ole Schmidt og IDEAL Advokatfirma ved advokat Jacob Schjern Andersen.

Ebbe Bernth fortæller: ”Vi har set meget nøgternt på det, vi egentlig hjælper folk med, og indeklima er omdrejningspunktet. Det ligger os meget på sinde, at man ikke bliver syg af at bo i sit hus. Så vi gør syge huse raske, og vi rummer alle kunder og medarbejdere. Derfor navneskiftet til RASK & RUM”

Ny juridisk konstruktion af ejerkredsen
Konstruktionen går i al sin enkelthed ud på, at de tre nøglemedarbejdere, Jan Vedel Rasmussen, Peter Vedel Rasmussen og Jesper Kristensen, stiftede hvert deres holdingselskab og købte anparter af Ebbe Bernths holdingselskab, hvorved de blev medejere af RASK & RUM ApS. I den forbindelse blev parterne enige om en køreplan og fik udarbejdet en ejeraftale, der skal sikre parterne internt i årene, der kommer.

Flerårig proces er nu sat i gang
Den juridiske konstruktion var første led i generationsskiftet, der løbende effektueres henover de næste år. Ejeraftalen er skrevet og lagt i skuffen, hvor den forhåbentlig bliver liggende.

”Jacob og Ole har haft en fantastisk fornemmelse for vores strategi, vores stærke og svage sider og har været gode til at vejlede omkring ejeraftaler, ægtepagter, og særinteresser. Vi er helt trygge ved ejeraftalen, som ligger i skuffen og forhåbentlig aldrig skal i brug. Vi har alle nu gode muligheder i fremtiden og er trygge ved generationsskiftet” fortæller en tilfreds Ebbe Bernth.

Også advokat Jacob Schjern Andersen er godt tilfreds med den proces, der nu er sat i gang.

”Ebbe Bernth udviser et meget beundringsværdigt fremsyn ved at sætte dette i gang nu. Der er mange gode år i Ebbe på arbejdsmarkedet, men ved at sætte generationsskiftet i gang nu, har forløbet været omkostningsbesparende, og det har skabt en juridisk base for RASK & RUM ApS og de fire ejere, hvor alle kan være sikre. Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med dem alle fire.”

Ifølge Jacob Schjern Andersen er virksomheden RASK & RUM ApS én af de over 20.000 virksomheder i Danmark, der står overfor et generationsskifte inden for ti år. Starter man generationsskiftet i god tid, er der ofte penge at spare, og processen bliver lettere.

”IDEAL Advokatfirma P/S anbefaler, at virksomhedsejerne gør sig seriøse tanker om at få lagt en plan. Jo tidligere man går i gang, jo lettere bliver processen”, fortæller Jacob Schjern Andersen.

Jacob Schjern Andersen
Advokat, Associeret partner


Læs mere
Jacob Schjern Andersen
Advokat, Associeret partner
E-MAIL: jsa@ideal-law.dk
MOBIL: +45 20 54 54 50
Læs mere

 

Generationsskifte der smager af iværksætteri

Der er flere måder at være iværksætter på. Tre medarbejdere der køber sig ind i en eksisterende forretning, er iværksætteri på lige fod med iværksætteren, der får en god ide, og derefter bygger en forretning op fra bunden. Jacob Schjern Andersen forklarer:

”Der er for tiden meget stor fokus på iværksættere og hjælp til disse. Jan, Peter og Jesper fra RASK & RUM ApS er mindst lige så meget iværksættere som dem, vi normalt opfatter som iværksættere. Deres iværksætteri består i at købe anparter i en eksisterende virksomhed til en lempelig finansiering, idet ejeren har været indforstået hermed. Sådan kan man også se på iværksætteri.”

Læs mere i ovenstående artikel