Fra personligt ejede virksomheder til anpartsselskaber 

IDEAL Advokatfirma P/S ved advokat Jacob Schjern Andersen og skattejurist Per Nedergaard Nielsen har i løbet af foråret bistået en række vognmænd med at omdanne deres virksomheder fra personligt ejede til anpartsselskaber. 

15. August 2018 Selskabsret 

Ønsket fra vognmændene var at indkapsle den økonomiske risiko, det er at drive en personligt ejet virksomhed i et anpartsselskab. Lige så vigtigt var det for vognmændene, at kunne lette de skattemæssige byrder ved et eventuelt senere salg af selskaberne, og i forbindelse dermed at kunne placere fortjenesten i et holdingselskab.

Ved en skattefri virksomhedsomdannelse sker der ”skattemæssig succession”, og selskabet indtræder i ejerens/den personlige virksomheds - på omdannelsestidspunktet - skattemæssige stilling. Det har den betydning, at selskabet vil blive beskattet på tidligere ejers grundlag ved salg af de aktiver, som selskabet har erhvervet ved virksomhedsomdannelsen.

Ejeren af den personlige virksomhed modtager betaling i form af kapitalandelene i selskabet (i dette tilfælde anparter) for at overdrage (omdanne) virksomheden til selskabet.

En skattefri virksomhedsomdannelse kan ikke udføres af advokaten alene, og sker under hele processen i et tæt samarbejde med revisor. Revisor beregner en ”anskaffelsessum”, dvs. en købesum, og forestår ligeledes beregningen af virksomhedens værdi i en vurderingsberetning samt en åbningsbalance. Begge dele vedlægges som grundlag for stiftelsen af anpartsselskabet i stedet for dokumentation for betaling af den normale kontante anpartskapital.

I de konkrete vognmandssager, havde Jacob og Per et tæt forhold til de respektive virksomheders revisorer, hvilket er helt uundværligt.

Jacob Schjern Andersen
Advokat, Associeret partner


Læs mere
Jacob Schjern Andersen
Advokat, Associeret partner
E-MAIL: jsa@ideal-law.dk
MOBIL: +45 20 54 54 50
Læs mere

Per Nedergaard Nielsen
Cand. jur. & senior tax manager


Læs mere
Per Nedergaard Nielsen
Cand. jur. & senior tax manager
E-MAIL: pnn@ideal-law.dk
MOBIL: +45 61 44 24 54
Læs mere