Ny lov om fremtidsfuldmagter er trådt i kraft den 1. september 2017

Ny lov om fremtidsfuldmagter sikrer, at du i tilfælde af sygdom, ulykke eller anden mental svækkelse kan få varetaget dine personlige og/eller økonomiske interesser efter eget ønske.

1. september 2017 Juridisk indsigt

Ny lov om fremtidsfuldmagter
Den 12. maj 2016 vedtog et enigt folketing lovforslag nr. 135 vedrørende lov om fremtidsfuldmagter.

Rent praktisk krævede lovens brugbarhed et nyt modul i det offentlige tinglysningssystem. Det nye system blev klart til brug med virkning fra den 1. september 2017.

Her kan du få et indblik i, hvilke muligheder loven giver dig, og hvad fremtidsfuldmagtsordningen egentlig indebærer. 

Hvad er en fremtidsfuldmagt?
En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, der sikrer, at du stadigvæk, i tilfælde af sygdom, ulykke eller mental svækkelse - i tryghed og med mere handlefrihed - kan få varetaget dine personlige og/eller dine økonomiske interesser. 

Lovens formål

  • Indførelsen af fremtidsfuldmagtsordningen skal skabe en retlig ramme, der er særligt tilpasset den situation, hvor der opstår behov for anvendelsen af en fremtidsfuldmagt. 
  • Loven tager højde for de særlige problemstillinger og udfordringer, som kan opstå i forbindelse med en fuldmagts oprettelse og ved fuldmagtens anvendelse.
  • Loven skal forbedre retssikkerheden i forhold til hidtil anvendte generalfuldmagter, og dermed sikre, at der ikke opstår tvivl om fuldmagtens gyldighed og indhold.
  • Fuldmagtsordningen bliver et sikkert og trygt alternativ til et formelt værgemål, der kan være en tung proces med mindre handlefrihed.

Den nye lov om fremtidsfuldmagter fastsætter derfor regler for selve oprettelsen og registreringen af fremtidsfuldmagten. Den fastsætter regler for fuldmagtens ikrafttrædelsestidspunkt og anvendelse, samt krav om obligatoriske tilsyn fra Statsforvaltningen.

Kontakt advokat Niels Eriksen eller advokatfuldmægtig Kristine Bjerre Bejerholm til en uforpligtende drøftelse af den nye lov.

 

læs mere Læs uddybende om fremtidsfuldmagter her

 Læs mere

Læs mere

Kristine Bjerre Bejerholm
Advokatfuldmægtig


Læs mere
Kristine Bjerre Bejerholm
Advokatfuldmægtig
E-MAIL: kbb@ideal-law.dk
MOBIL: +45 26 14 24 92
Læs mere
Link Link til den fulde lovtekst

Ny lov krævede nyt tinglysnings system

Den 12. maj 2016 vedtog et enigt folketing lovforslag nr. 135 vedrørende lov om fremtidsfuldmagter.

Fastsættelsen af lovens ikrafttrædelse blev dog overladt til Justitsministeren, idet lovens indførelse blandt andet krævede, at der rent praktisk blev oprettet et nyt modul i det offentlige tinglysningssystem.

Justitsministeren satte derfor først loven i kraft med virkning fra den 1. september 2017.