Generationsskiftets kunst

Det handler om at starte i god tid.

10. juni 2016 Landbrugsret, selskabsret

Står din virksomhed foran et kommende salg, eller ønsker I, at dine børn skal føre virksomheden videre, kan der være meget at spare ved at tilrettelægge overgangen i god tid.

Er din virksomhed en af 20.000?
Hos SKAT regner man med, at ca. 20.000 virksomheder skal generationsskiftes over de næste 10 år. Det kan enten være ved en overgang fra forældre til børn, fra ejer til yngre nøglemedarbejder eller på anden vis.

Fra almindeligt salg til fordelagtig overdragelse
Meget små virksomheder med dårlige resultater, og derfor uden særlig økonomisk værdi, kan relativt enkelt overdrages ved, at de blot sælges. Når værdien er begrænset, opstår der ikke nogen skat af betydning hos sælger, og det er relativt enkelt for køber at skaffe købesummen.

Har virksomheden derimod blot en vis omsætning, årligt overskud, eller egenkapital, bliver værdien deraf hurtig af en sådan størrelse, at et salg vil udløse en betragtelig afståelsesbeskatning hos sælger, og det kan være en udfordring for køber at finansiere købesummen.

Generationsskifter foregår derfor bedst - særligt når køber er yngre familiemedlemmer som skal erhverve virksomheden billigst muligt – med god og grundig planlægning. Foretages de rette foranstaltninger i rette tid, kan overgangen som oftest tilrettelægges mere hensigtsmæssigt, end ved blot at sælge enten aktierne eller aktiverne i virksomheden.

Gældsbreve eller aktieklasser
Der er således de simple modeller med anvendelse af gældsbreve, og de langt mere komplicerede, hvor selskabets aktiekapital opdeles i klasser, forældrene beholder få, men bestemmende aktier, og børnene modtager resten. Særligt den sidste type generationsskifte, som involverer dialog med SKAT, kan meget vel tage op imod 1 år at gennemføre, og alt efter valg af model, kan det risikeres, at SKAT kræver, at der ikke efterfølgende må afstås aktier i selskabet i en periode på 3 år.

Slid men vid, ting tager tid
Et godt generationsskifte er som Piet Heins gruk, ”ting tager tid”. Står din virksomhed enten foran et kommende salg, eller ønsker du at lade dine børn få andel i den fremtidige vækst i virksomheden, er du velkommen til at kontakte os for et uforpligtende møde.

Jens Jacob Dühr
Advokat, partner


Læs mere
Jens Jacob Dühr
Advokat, partner
E-MAIL: jjd@ideal-law.dk
MOBIL: +45 22 46 46 16
Læs mere

 

Jacob Schjern Andersen
Advokat, Associeret partner


Læs mere
Jacob Schjern Andersen
Advokat, Associeret partner
E-MAIL: jsa@ideal-law.dk
MOBIL: +45 20 54 54 50
Læs mere