NYT ADVOKATFIRMA

18. september 2015

Det er med stor glæde, spænding og en vis portion ydmyghed, at vi hermed kan annoncere, at vi har etableret IDEAL Advokatfirma P/S.

Vi slår dørene op fra og med 1. oktober 2015. Fra samme dato udtræder vi som partnere af Bonnesen Advokater I/S, som vi har været en del af i en længere årrække. Udtrædelsen sker med henblik på at videreføre og videreudvikle vores advokatforretning.

Vision
IDEAL Advokatfirma P/S er baseret på en vision om kompromisløs kvalitet og direkte rådgivning kombineret med en pragmatisk rådgiver-klient relation. Vi servicerer nogle af Danmarks store virksomheder, men vores referencer omfatter også en lang række mindre selskaber og enkeltmandsvirksomheder.

Igangværende sager
Vi fortsætter betjeningen af alle vores eksisterende klienter, som følger med til IDEAL Advokatfirma P/S. De igangværende sager videreføres med samme ansvarlige advokat. Du skal ikke foretage dig noget i denne forbindelse. Sagsovergangen sker automatisk, og sagen vil til sin tid blive afregnet af IDEAL Advokatfirma P/S på helt normal vis.

Specialer
Med etableringen af IDEAL Advokatfirma P/S vil vi fokusere på vores specialer inden for Mergers and Acquisitions, selskabsretlige forhold, konkurrenceret, rekonstruktion, landbrug

samt kontraktsforhold. Ydermere vil vi fortsætte vores speciale inden for grænseoverskridende retsforhold, hvor vi bl.a. på vegne af vores danske klienter agerer som repræsentanter og bindeled over for udenlandske advokater og samarbejdspartere, hvilket udgør en væsentlig andel af vores daglige arbejde.

Internationalt
Som et led i vores internationale profil vil vi også lade IDEAL Advokatfirma P/S opretholde medlemskabet af Eurojuris International, som er et formaliseret netværk af europæiske advokatfirmaer, der sikrer, at vi i fællesskab kan levere en optimal rådgivning i internationale retsforhold. Via dette netværk oplever vores klienter en one-stop-shop service, hvor vi kan sammensætte det fornødne team til løsning af internationale sager, der er underlagt udenlandsk jurisdiktion, hvor lokalt kendskab er et ’must’.

Medarbejdere
Sammen med os rejser advokat Jacob Andersen, advokatfuldmægtig Julie Marie Niebuhr Aagaard, vores juridiske medarbejdere Stine Lykkegaard-Madsen og Nete Bøgehøj Kristiansen samt regnskabschef Susanne Hansen. Vi vil ansætte yderligere en 1. års advokatfuldmægtig inden udgangen af 2015 samt en erfaren advokatfuldmægtig eller advokat i 1. halvår 2016.