Opsigelse af fleksjobber

Sø- og Handelsretten frifandt d. 28 juni 2018 en virksomhed for at have opsagt en deltidsansat medarbejder i strid med hhv. funktionærloven, forskelsbehandlingsloven og deltidsloven. Advokat Jacob Schjern Andersen bistod på vegne af advokat Niels Eriksen virksomheden. Sagen er nu anket til Højesteret. 

Medarbejderen var ansat i fleksjob i virksomheden og i forbindelse med, at fleksjobordningen udløb op til medarbejderens pensionsalder, opsagde virksomheden medarbejderen.

Dette medførte, at medarbejderen indleverede stævning med krav om godtgørelse med henvisning til, at en opsigelse begrundet i, at medarbejderens fleksjobaftale udløb, var i strid med forskelsbehandlingslovens forbud imod forskelsbehandling pga. alder og handicap. Herudover henviste medarbejderen til, at opsigelsen var i strid med deltids- og funktionærloven.

Sø- og Handelsretten nåede frem til, at det ikke var i strid med forskelsbehandlingslovens regler at opsige en medarbejder ansat i fleksjob med løntilskud, når tilskuddet ophører efter beskæftigelsesindsatsloven. Sø- og Handelsretten fandt heller ikke opsigelsen i strid med deltids- eller funktionærloven, hvorfor virksomheden blev frifundet.

Medarbejderen har anket dommen, og da sagen omhandler et principielt spørgsmål om forståelsen af beskæftigelsesindsatsloven, hvilket kan have samfundsmæssig betydning, skal sagen prøves i Højesteret i foråret 2019, hvor virksomheden vil være repræsenteret ved advokat Jens Jacob Dühr.

Selve sagen viser, at man som virksomhed skal være meget grundig i forbindelse med opsigelse af medarbejdere, der af en given grund er omfattet af beskæftigelsesindsatsloven eller andre tilsvarende regelsæt. Reglerne i beskæftigelsesindsatsloven er gavnlige for samfundet, idet de sikrer, at arbejdsstyrken suppleres med knap så ressourcestærke mennesker, og netop fordi personer omfattet af beskæftigelsesindsatslovens regler ofte er beskyttede, bør virksomheder opsøge relevant rådgivning ved den mindste tvivl om, hvordan virksomheden skal forholde sig i forskellige personalemæssige situationer.

Sagen er omtalt i Karnov under U.2018.3813.

Jacob Schjern Andersen
Advokat, Associeret partner


Læs mere
Jacob Schjern Andersen
Advokat, Associeret partner
E-MAIL: jsa@ideal-law.dk
MOBIL: +45 20 54 54 50
Læs mereLæs mere

Læs mere

Jens Jacob Dühr
Advokat, partner


Læs mere
Jens Jacob Dühr
Advokat, partner
E-MAIL: jjd@ideal-law.dk
MOBIL: +45 22 46 46 16
Læs mere