NYE SKÆRPEDE REGLER OM PERSONDATA FRA 25. MAJ 2018

Få startet den nødvendige proces nu – også for at undgå bødestraf for overtrædelse af reglerne.

Ny og stadig mere teknologi har skabt et stort behov for at få klare retningslinjer til at håndtere vores personoplysninger i virksomheder og i offentlige myndigheder. Reglerne er en beskyttelse af vores privatliv – og har til hensigt at styrke beskyttelsen af vores private oplysninger.

Derfor har EU vedtaget en skærpelse af de gældende regler i en ny persondataforordning, som alle danske virksomheder skal overholde. Den nye persondataforordning kræver ændringer, som skaber et behov for rådgivning i de fleste virksomheder.

Bliv compliant for at undgå bøder
De nye regler skal anvendes pr. 25. maj 2018, og konsekvensen for manglende overholdelse er bl.a. meget store bødepålæg på op til EUR 20 millioner eller 4% af virksomhedens årlige omsætning.

Det er derfor afgørende at være compliant, dvs. at efterleve reglerne ved at tilpasse arbejdsprocesser, forretningsgange og it-systemer i virksomheden.

For din virksomhed handler det om at få styr på datasikkerhed og dokumentation.  Afhængig af din virksomheds størrelse og art, er det en større eller en mindre opgave. Det er ikke tilstrækkeligt at overholde de gamle persondataregler.

Gratis vejledning - få et overblik
IDEAL Advokatfirma har udarbejdet en vejledning, der giver et overblik over compliance-processen samt konkrete forslag til, hvordan I kan håndtere det arbejde, som processen indebærer. Vi står naturligvis til rådighed med specialist-rådgivning, sparring og øvrig bistand til at få projektet gennemført i din virksomhed. 

Det er vigtigt at understrege, at alle led af processen er nødvendige, for at den rette dokumentation kan fremvises, når myndighederne udøver kontrol med jeres virksomhed. Derfor skal I som virksomhed opbevare dokumentation for hele processen på behørig vis.

 

4 grundlæggende trin:

Analyse af dataflow compliance analyse Handslingsplan Implementering Compliant

Læs mere om de enkelte trin ved at klikke på cirklerne

 

Vi står klar til at hjælpe
Vi er et moderne erhvervsretligt advokatkontor med flere specialister i den nye persondataforordning. Vores erfaring med compliance-processer betyder, at vi har kompetencerne til bistå forskellige typer virksomheder og af forskellig størrelse.

Omfanget af vores rådgivning og det konkrete samarbejde aftales specifikt. Vi tilbyder fleksible løsninger, der nemt kan tilpasses din virksomhed. Alle virksomheder bør dog som et minimum få bistand til compliance analysen og til udarbejdelse af den vigtige handlingsplan.

Ring eller skriv til advokat Jens Jacob Dühr, som er ansvarlig partner på dette retsområde. Han vil finde det helt rigtige match mellem vores organisation, jeres virksomhed og den opgave, som skal løses.

 

Læs hele EUs persondataforordning her

Jens Jacob Dühr
Advokat, partner


Læs mere
Jens Jacob Dühr
Advokat, partner
E-MAIL: jjd@ideal-law.dk
MOBIL: +45 22 46 46 16
Læs mereLæs mere

Læs mere