Jacob schjern Andersen

Advokat

Profil:

Netværkeren der sætter de rigtige mennesker sammen. Jacob er repræsenteret i tre netværk samt en række professionelle og frivillige bestyrelser i foreninger, kapitalselskaber og en enkelt fond.

Jacob arbejder primært med sager inden for ansættelsesforhold, fast ejendom og retssager. Endvidere har Jacob erfaring inden for transportretlige forhold.

Specialer:

Ansættelses- og arbejdsret
Erhvervsret
Fast ejendom
Retssager
Selskabsret
Bestyrelsesarbejde

Karriereforløb: 

2015: IDEAL Advokatfirma P/S, advokat
2014: Bonnesen Advokater I/S, advokat
2011: Ret&Råd, advokatfuldmægtig

2011: Cand.jur. fra Syddansk Universitet

Sprog:

Engelsk, tysk og de skandinaviske sprog.

JACOB SCHJERN ANDERSEN
Advokat

E-mail:   jsa@ideal-law.dk

Mobil:    +45 20 54 54 50

Direkte: +45 79 30 60 84

Vcard

 

JURIDISK SAGSBEHANDLER: 

Susan Olsen
Juridisk sagsbeh.


Læs mere
Susan Olsen
Juridisk sagsbeh.
E-MAIL: sol@ideal-law.dk
Læs mere

RASK & RUM generationsskiftes

Tre nøglemedarbejdere er inviteret ind som partnere i murer- og isolationsvirksomheden EasyIso, der nu hedder RASK & RUM ApS. Virksomheden har efter tæt samarbejde med advokat Jacob Schjern Andersen og revisor Ole Schmidt fra Baker Tilly nu taget første skridt i et generationsskifte, der løbende over de næste år vil blive effektueret. Et omkostningsbesparende generationsskifte er nu sat i gang.

Ny juridisk konstruktion af ejerkredsen
Konstruktionen går i al sin enkelthed ud på, at de tre nøglemedarbejdere stiftede hvert deres holdingselskab og købte anparter af den oprindelige ejer Ebbe Bernths holdingselskab, hvorved de blev medejere af RASK & RUM ApS. I den forbindelse blev parterne enige om en køreplan og fik udarbejdet en ejeraftale, der skal sikre parterne internt i årene, der kommer.

Én ud af 20.000
Ifølge Jacob Schjern Andersen er virksomheden RASK & RUM ApS én af de over 20.000 virksomheder i Danmark, der står overfor et generationsskifte inden for ti år. Starter man generationsskiftet i god tid, er der ofte penge at spare, og processen bliver lettere.

Læs mere

Appelinstansen

Advokat Jacob Schjern Andersen er valgt som medlem af Appelinstansen i Dansk Håndbold Forbund (DHF) ved Repræsentantskabsmødet d. 11. juni 2016.

Håndboldens Appelinstans består i sæsonen 2016/2017 af Karsten Madsen, Michael Meyn og Jacob Schjern Andersen, som alle er advokater. Appelinstansen har til opgave at behandle sager, hvor en part har appelleret en afgørelse fra DHF’s Disciplinærinstans, i overensstemmelse med grundlæggende juridiske principper for tvistløsning.

 

Læs mere

Strategisk bestyrelsesarbejde betaler sig

Den fynske vognmandsforretning Kai Andersens Eftf. A/S offentliggør regnskab for 2015 med et tredoblet overskud før skat i forhold til året før. Strategisk  ledelses- og bestyrelsesarbejde har resulteret i optimering af organisationen, vækst og opkøb, som til sammen har skabt det gode resultat. Læs medieomtalen her

Den professionelle bestyrelse er direktionens professionelle sparringspartner, der styrker virksomheden ved at skabe udvikling, optimering, vækst og netværk. Bestyrelsen fungerer som direktionens strategiske samarbejdspartner, der med sit udsyn og indblik udstikker de overordnede retningslinjer for virksomheden i den omverden, der opereres i.

Har du brug for at optimere din SMV’s bestyrelsesarbejde, kan du kontakte os for at høre mere.

BNI

Et eksempel på den store effekt af netværk.

Jacob Schjern Andersen er del af netværket BNI, som er verdens største og førende forretningsnetværk. Hver gruppes formål er at markedsføre de enkelte medlemmers virksomhed og navn i de øvrige medlemmers netværk.

Man sælger altså ikke til hinanden (selvom det ofte sker), men der sælges til hinandens netværk. Afgørende er således den mundtlige anbefaling, der medfølger fra en netværksdeltager med kendskab til og erfaring med de ydelser, som udbydes.

Sidste år omsatte den interne BNI gruppe i Odense for 18 mio. kr. og forventer i år at øge omsætningen med to mio. kr.

Læs mere

Transportret

Transportret er kendetegnet ved et kompleks af internationale retsregler, der regulerer transport af gods og passagerer samt det pågældende transportmiddel på tværs af landegrænser.

På grund af de de enkelte transportformers særpræg og traditioner kan reglerne for de forskellige transportområder til vands, til lands og i luften afvige meget fra hinanden.

Jacob Schjern Andersen er uddannet inden for transportret og har et ophold ved verdens største heavy lift and cargo projects rederi BBC bag sig.