Simon andersen 

legal trainee 

Profil

Simon Andersen er ansvarlig for advokatkontorets inkassoafdeling.

Derudover laver Simon juridisk research, juridiske notater og lettere juridisk sagsbehandling.

Læs: Simons referencer og værdier

Karriereforløb

2020: IDEAL Advokatfirma P/S, legal trainee
2019: 3C Retail, stud. jur.

SIMON ANDERSEN  

E-mail:   sa@ideal-law.dk

Telefon: +45 79 30 60 80

Direkte: +45 79 30 60 47

vCard 

SPECIALER 

Inkasso

SPROG

Skandinaviske sprog  
Engelsk