Mergers & Acquisitions

Vi repræsenterer købere og sælgere af både små og store virksomheder, når de juridiske forhold ved køb og salg skal afdækkes.

Den potentielle køber af en virksomhed vil oftest ønske en due diligence, hvor man gennemgår virksomhedens relevante dokumenter. Alternativt afgiver sælger en række garantier om forhold af betydning for virksomhedsoverdragelsen. Her er IDEAL Advokatfirma P/S behjælpelig med strukturering af due diligence processen. Vi deltager i forhandlingerne omkring fastsættelse af vilkår og betingelser, samt varetager håndtering og udarbejdelse af relevante dokumenter.

Læs mere

Selskabsret

Vi rådgiver i stort omfang klienter og øvrige samarbejdspartnere med alle former for selskabsretlige forhold og dispositioner.

Selskabsretlig rådgivning er relevant på stort set ethvert trin af en virksomheds udvikling, således allerede fra første færd, hvor iværksætteren skal rådgives om, hvilken type selskab, man kan og/eller bør vælge til sin kommende virksomhed, fusioner, spaltninger og omdannelser til konsolidering m.v., og til ophøret f.eks. i form af likvidation, når selskabet til sin tid skal opløses.

Et særligt retsområde inden for selskabsretten er andelsselskaber. For disse selskaber gælder...

Læs mere

Landbrug

Vi rådgiver hovedsageligt inden for tre områder. Køb og salg af landbrugsejendomme, varetagelse af landmandens interesser overfor offentlige instanser og ved generationsskifte.

Læs mere

Fast ejendom

IDEAL Advokatfirma P/S rådgiver omkring stiftelse af andelsboligforeninger, gennemførelse af ejendomsprojekter samt køb og salg af landbrugsejendomme, udlejningsejendomme, domicilejendomme, byggegrunde, fabrikker og almindeligt ejerboligkøb.

En advokat bør gennemgå alle relevante dokumenter vedrørende handel med fast ejendom, så køber guides sikkert uden om eventuelle faldgruber ved selve handlen, ejerskiftet, lejeretslige regler samt eventuelle forbehold ved forestående renoveringer efter købet.

Læs mere