INSOLVENSRET

IDEAL Advokatfirma arbejder med nødlidende virksomheder ved forhandling og gennemførelse af rekonstruktioner og som kurator ved konkursbehandling.

I arbejdet som rekonstruktør eller kurator træffer den tilsynsførende advokat straks en lang række afgørende juridiske og kommercielle beslutninger for den nødlidende virksomhed. Ligesom advokaten har ansvaret for det akutte samarbejde med skifteretten og med virksomhedens kreditorer. Konkurslovens regler består af mange og komplekse paragraffer.

Hos IDEAL Advokatfirma har vores advokater med speciale i insolvensret solid erfaring i at træffe nødvendige, hurtige og bedst mulige beslutninger i forhold til virksomhedens ansatte, igangværende opgaver og vurdering af virksomhedens muligheder for et salg. 

Vi bistår også med juridisk rådgivning omkring mulighederne for en frivillig rekonstruktion (stille betalingsstandsning), og forestår gerne forhandlingerne med kreditorer for at få en samlet kreditorordning uden risiko for senere omstødelse.

Den indledende fase er hektisk og kræver typisk, at flere jurister fra IDEAL Advokatfirma samarbejder i fællesskab for at skabe et overblik og få iværksat juridiske og kommercielle tiltag for at sikre kreditorerne og for at formindske et økonomisk tab, når det er muligt.

Insolvensretten indebærer også løsning af komplekse panteretlige og juridiske problemstillinger. Det er vi specialister i - ligesom flere af os har undervisningserfaring fra undervisning af advokatkollegaer i advokatbranchen og i den finansielle sektor.

Læs om vores specialer 

KONTAKT ADVOKAT

Jens Jacob Dühr
Advokat, partner


Læs mere
Jens Jacob Dühr
Advokat, partner
E-MAIL: jjd@ideal-law.dk
MOBIL: +45 22 46 46 16
Læs mere

Hans Holme
Advokat


Læs mere
Hans Holme
Advokat
E-MAIL: hh@ideal-law.dk
MOBIL: +45 31 23 63 61
Læs mere

Tugba Demirtas Erdönmez
Advokat


Læs mere
Tugba Demirtas Erdönmez
Advokat
E-MAIL: tde@ideal-law.dk
MOBIL: +45 21 12 48 40
Læs mere

Troels Myrup Jensen
Advokatfuldmægtig


Læs mere
Troels Myrup Jensen
Advokatfuldmægtig
E-MAIL: tmj@ideal-law.dk
MOBIL: +45 28 11 29 62
Læs mere

 

Kuratorens opgave

Når et selskab eller en person erklæres konkurs, udpeger Skifteretten en kurator.

Kurators opgave består i grove træk i at sælge konkursboets aktiver bedst muligt, at kontrollere om der er foregået noget ulovligt, samt derefter fordele boets midler mellem de kreditorer, der har penge til gode.

Desværre sker det ofte, at der er så få aktiver i boet, at værdien deraf ikke engang dækker kurators løn. Hvis det er tilfældet, opnår kreditorerne ikke nogen dividende fra boet.

Lige efter afsigelsen af konkursdekretet, som det så fint hedder, når Skifteretten erklærer en person eller virksomhed konkurs, er der ofte hektisk aktivitet. Kurator skal hurtigst muligt sætte sig grundigt ind i virksomhedens forhold, for at få sikret aktiverne, finde ud af hvad der skal ske med personale samt sikre eventuel drift, der vil kunne hente nogle af pengene hjem til kreditorerne.

Rekonstruktion

Hvis en virksomhed kommer i økonomiske vanskeligheder, men vurderingen er, at grundlaget for virksomheden er godt nok, kan man som alternativ til konkurs vælge en rekonstruktion. I så fald udpeger Skifteretten en rekonstruktør (en advokat) og en tillidsmand (en revisor), som sammen udarbejder en plan for, hvordan virksomheden kan reddes, enten ved et salg, eller ved en akkordering af gælden.

I begge tilfælde kræves det, at der ikke blandt kreditorerne er et flertal imod planen. Det kan i den forbindelse ofte være svært at opnå flertal for en akkordering, da kreditorerne så skal acceptere en løsning, som nedsætter deres eget tilgodehavende. Derudover er det ganske omkostningstungt, hvilket er baggrunden for, at denne løsning ikke anvendes særligt ofte.