Landbrugsret

IDEAL Advokatfirma  rådgiver hovedsageligt inden for tre områder. Køb og salg af landbrugsejendomme, varetagelse af landmandens interesser overfor offentlige instanser og ved generationsskifte.

Rådgivning til landbruget ved køb og salg forudsætter et detaljeret kendskab til erhvervelses-reglerne, driftsmæssige forhold på ejendommene, planlovgivningen, væsentligt ændrede miljøregler med nye vandmiljøplaner og husdyrgødningsregler, naturbeskyttelseslovgivningen, mælkekvoter og hektarstøtteordninger, skattemæssig rådgivning i forbindelse med gennemførelse af omstruktureringer, nedlukninger og salg.

Landbrugsejendomme dækker gerne store arealer, hvor der indimellem foretages ekspropriationer til eksempelvis opførelse af offentlige veje. Dette kræver ofte juridisk rådgivning for at sikre landmandens interesser over for det offentlige.

Hvis landbruget på et tidspunkt skal overtages af næste generation, er det vigtigt at starte mange år i forvejen, for at regler om ejendomsavancebeskatning, arveafgift mv. ikke hindrer processen for det gode generationsskifte. IDEAL Advokatfirma rådgiver og indgår i sådanne processer.

Læs om vores specialer

KONTAKT ADVOKAT

Jens Jacob Dühr
Advokat, partner


Læs mere
Jens Jacob Dühr
Advokat, partner
E-MAIL: jjd@ideal-law.dk
MOBIL: +45 22 46 46 16
Læs mere

Hans Holme
Advokat


Læs mere
Hans Holme
Advokat
E-MAIL: hh@ideal-law.dk
MOBIL: +45 31 23 63 61
Læs mere

 

Generationsskifte - kunsten er at starte i god tid

Står dit landbrug foran et kommende salg, eller ønsker I, at børnene eller en af nøglemedarbejderne skal føre landbruget videre, kan der være meget at spare ved at tilrettelægge overgangen i god tid.

Læs mere