Mediation / konfliktmægling

Hurtig og effektiv måde at løse konflikter på uden at skulle i retten.

Mediation eller konfliktmægling er en økonomisk effektiv måde at løse konflikter på, der samtidig bevarer relationen mellem parterne. Det er en frivillig og fortrolig forhandlingsproces, hvor det ikke kun er den juridiske del af konflikten, der er i fokus. Her tages der ligeledes hensyn til parternes interesser og omdømme, så et eventuelt samarbejde kan fortsætte efterfølgende.

Tvister løses med høj succesrate ved konfliktmægling, der kan iværksættes både før, under og sideløbende med en retssag, hvis begge parter er indstillede herpå.

Der ses en stigende tendens til at løse tvister ved forhandling med hjælp fra en konfliktmægler frem for at tage sagen til retten, og stadig flere vælger at indsætte egentlige mediationsklausuler i nationale og internationale kontrakter for at sikre, at eventuelle tvister løses ved mægling.

De fleste retshjælpsforsikringer dækker mediation på lige fod med retssagsudgifter.

IDEAL Advokatfirma tilbyder ligeledes traditionel konfliktløsning ved domstole, voldgift og sædvanlige forligsforhandlinger.

Læs om vores specialer