Omstrukturering – omdannelse af virksomhed

I løbet af årets første seks måneder, kan du skattefrit omdanne din personlig drevet virksomhed til et kapitalselskab (ApS eller A/S).

Undgå personlig hæftelse
Formålet med at omdanne virksomheden er at adskille din personlige formue fra virksomhedens eller den forretningsmæssige formue samt at undgå den personlige hæftelse.

Det kan være relevant som en beskyttelse af din familie. Og det kan skabe gennemsigtighed, hvilket er en fordel i flere henseender eksempelvis i forberedelserne på et salg af din virksomhed.

Endvidere kan virksomhedsomdannelse være særdeles relevant, hvis der er overvejelser om at optage medejere eller investorer i virksomheden.

To muligheder
Der er to veje, og du træffer et valg i samarbejde med advokat (og revisor):

  • Skattefri virksomhedsomdannelse som kan ske under visse betingelser. Det betyder, at der sker en skattemæssig succession – og den latente skat, som en overdragelse af aktiver udløser, henføres som udskudt skat i regnskabet og får effekt, hvis virksomheden (i form af kapitalandelene i det nye kapitalselskab) sælges senere hen.
  • Skattepligtig overdragelse efter afståelsesprincippet, hvor skatten bliver realiseret ved omdannelsen af virksomheden til et selskab. Hvis virksomheden har begrænsede værdier, kan det være en fordel at bruge den model.

Skattefri virksomhedsomdannelse - step by step
Skattefri omdannelse af en personlig drevet virksomhed til et kapitalselskab skal ske inden for årets første seks måneder i samråd med en advokat og revisor og forudsætter følgende:

  • En skattefri omdannelse forudsætter, at din virksomhed har en værdi minimum pålydende den nominelle selskabskapital, (jf. åbningsbalancen)
  • Den skattefri virksomhedsomdannelse får virkning fra d. 1. januar i omdannelsesåret.
  • Stiftelsen af det nye kapitalselskab sker med indskud af din personlige virksomhed (apportindskud).
  • Du bliver kapitalejer i selskabet.

Helhedsorienteret rådgivning fra advokat og revisor
IDEAL Advokatfirma tilbyder bistand til følgende, som udføres i samarbejde med en revisor:

Værdiansættelse, beregning af goodwill, indhentning af kreditorsamtykke, herunder evt. udlejer, samtykke fra samarbejdspartnere, meddelelse og nye ansættelsesbeviser til dine medarbejdere, stiftelse af kapitalselskab med tilhørende dokumenter (stiftelsesdokument, vedtægter, ejerbog, evt. ejeraftale, evt. direktørkontrakt) og de nødvendige registreringer i offentlige registre. Vurderingsberetning og åbningsbalance udarbejdes af revisor i dialog med IDEAL Advokatfirma, og på den måde får du en helhedsrådgivning.

Specialiseret samarbejde med revisor
IDEAL Advokatfirma har et stærkt og specialiseret samarbejde med flere lokale revisorer i forbindelse med rådgivning af virksomheder, der står foran en beslutning om omstrukturering og virksomhedsomdannelse. Vi hjælper dig gerne med at koordinere et professionelt og erfarent team.

Ring eller skriv til os for at høre, om skattefri omdannelse kan være en mulighed for netop dit firma.

 

Tilbage til erhvervsret

Jesper Altamirano
Advokat, partner


Læs mere
Jesper Altamirano
Advokat, partner
E-MAIL: ja@ideal-law.dk
MOBIL: +45 20 35 30 10
Læs mere

Per Nedergaard Nielsen
Cand. jur. & senior tax manager


Læs mere
Per Nedergaard Nielsen
Cand. jur. & senior tax manager
E-MAIL: pnn@ideal-law.dk
MOBIL: +45 61 44 24 54
Læs mere

Betina Altamirano
Advokat & mediator


Læs mere
Betina Altamirano
Advokat & mediator
E-MAIL: bal@ideal-law.dk
MOBIL: +45 30 80 76 30
Læs mere

Stine Lykkegaard Madsen
Juridisk sagsbeh. & statsaut. translatør


Læs mere
Stine Lykkegaard Madsen
Juridisk sagsbeh. & statsaut. translatør
E-MAIL: slm@ideal-law.dk
Læs mere

har du fået et Virksomhedstjek?

Vi giver din virksomhed et uforpligtende, juridisk eftersyn for at afdække, hvor der kan være juridiske og økonomiske risikoområder. 

Læs mere