Ansættelses- og arbejdsret

IDEAL Advokatfirma rådgiver om ansættelsesret.

Vi rådgiver om ansættelsesretlige forhold ved udarbejdelse af ansættelseskontrakter, direktørkontrakter, opsigelsesskrivelser mv., samt yder rådgivning i relation til ferieloven, funktionærloven, ligebehandlingsloven og øvrige ansættelsesretlige regler og reguleringer.  

ADVOKATER DER ARBEJDER MED ANSÆTTELSES- OG ARBEJDSRET

 

Martin Holm Land
Advokat, partner


Læs mere
Martin Holm Land
Advokat, partner
E-MAIL: mhl@ideal-law.dk
MOBIL: +45 20 20 19 68
Læs mere

Jacob Schjern Andersen
Advokat, Associeret partner


Læs mere
Jacob Schjern Andersen
Advokat, Associeret partner
E-MAIL: jsa@ideal-law.dk
MOBIL: +45 20 54 54 50
Læs mere

70 års-reglen er afskaffet

Indtil 1. januar 2016 var det muligt for arbejdsgivere og lønmodtagere at aftale, at lønmodtagerne automatisk skulle fratræde deres stilling, når de blev 70 år. Denne regel blev kendt som 70 års-reglen. 70 års-reglen var en undtagelse til forbuddet mod afskedigelse på grund af alder i Forskelsbehandlingsloven.

Denne regel er nu afskaffet og vilkåret er i øvrigt ugyldigt. Dette gælder også, selvom vilkåret blev aftalt inden, at 70 års-reglen blev afskaffet.

Læs mere

ligebehandling

Det er løbende aktuelt med problematikker omkring ligebehandling.

Det kan dreje sig om ansøgere og medarbejdere, der føler sig diskrimineret pga. alder og køn, eller det kan være arbejdsgivere, der er i tvivl om, hvornår man må bortvise opsagte medarbejdere.

Er du i tvivl, om du står overfor en problematik omkring ligebehandling, så ring eller skriv til IDEAL Advokatfirma for at få rådgivning.