Entrepriseret

Rådgivning omkring entreprisekontrakter, underentreprisekontrakter, syn & skøn og eventuel konfliktmægling.

Ved enhver opførelse eller væsentlig ombygning af en ejendom, bør bygherre og entreprenør altid indgå en skriftlig entreprisekontrakt, der fastlægger som minimum hovedpunkterne i parternes aftale, herunder omfanget af entreprenørens ydelse, prisen, tidsfrist for færdiggørelse af arbejdet mv.

Såfremt entreprenøren antager underentreprenører til at håndtere dele af opgaven, bør der også altid indgås skriftlige kontrakter derom, således at entreprenøren er sikker på, at underentreprenøren er forpligtet til at levere en ydelse, der også lever op til det, entreprenøren skal levere over for bygherren.

Såfremt der tilknyttes teknisk bistand fra en ingeniør, arkitekt eller anden rådgiver i forbindelse med et byggeri, bør der også indgås skriftlig kontrakt med vedkommende.

IDEAL Advokatfirma har betydelig erfaring med udarbejdelsen af entreprisekontrakter, underentreprisekontrakter mv., normalt efter reglerne i AB92, samt rådgiveraftaler efter ABR89.

Såfremt parterne undervejs bliver uenige, eller én af parterne bliver økonomisk nødlidende, skal der ofte med meget kort varsel afholdes stadeforretning (syn & skøn), ligesom en del uenigheder skal afgøres enten ved mediation eller i en voldgiftssag hos Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed.

IDEAL Advokatfirma bistår med såvel syn & skøn som gennemførelsen af mediation og egentlige voldgifts- eller retssager.

ADVOKATER DER ARBEJDER MED ENTREPRISERET

Jens Jacob Dühr
Advokat, partner


Læs mere
Jens Jacob Dühr
Advokat, partner
E-MAIL: jjd@ideal-law.dk
MOBIL: +45 22 46 46 16
Læs mere

Samarbejdsaftale med Dansk Byggeri

IDEAL Advokatfirma har indgået en samarbejdsaftale med Dansk Byggeri om juridisk rådgivning og bistand til medlemsvirksomhederne hos Dansk Byggeri.

Læs mere