INSOLVENS

IDEAL Advokatfirma arbejder med nødlidende virksomheder ved forhandling og gennemførelse af rekonstruktioner og som kurator ved konkursbehandling.

I arbejdet som rekonstruktør eller kurator skal den tilsynsførende advokat straks træffe en lang række afgørende valg for den pågældende virksomhed. Advokaten skal beslutte, hvad der skal ske med de ansatte i organisationen, om de igangværende opgaver skal udføres, om virksomheden skal sælges eller lukkes, eller hvad der skal ske. Det hele skal gå hurtigt, og derfor er den indledende fase hektisk og kræver ofte, at flere arbejder på sagen samtidigt for at skabe det nødvendige overblik.

I forbindelse med arbejdet med insolvens aktualiseres ofte komplicerede panteretlige problemstillinger, som vi har specialiseret os i og tidligere har undervist om på advokaternes obligatoriske efteruddannelse.

 

ADVOKATER DER ARBEJDER MED INSOLVENS

Jens Jacob Dühr
Advokat, partner


Læs mere
Jens Jacob Dühr
Advokat, partner
E-MAIL: jjd@ideal-law.dk
MOBIL: +45 22 46 46 16
Læs mere

Betina Altamirano
Advokat & mediator


Læs mere
Betina Altamirano
Advokat & mediator
E-MAIL: bal@ideal-law.dk
MOBIL: +45 30 80 76 30
Læs mere

 

Kuratorens opgave

Når et selskab eller en person erklæres konkurs, udpeger Skifteretten en kurator.

Kurators opgave består i grove træk i at sælge konkursboets aktiver bedst muligt, at kontrollere om der er foregået noget ulovligt, samt derefter fordele boets midler mellem de kreditorer, der har penge til gode.

Desværre sker det ofte, at der er så få aktiver i boet, at værdien deraf ikke engang dækker kurators løn. Hvis det er tilfældet, opnår kreditorerne ikke nogen dividende fra boet.

Lige efter afsigelsen af konkursdekretet, som det så fint hedder, når Skifteretten erklærer en person eller virksomhed konkurs, er der ofte hektisk aktivitet. Kurator skal hurtigst muligt sætte sig grundigt ind i virksomhedens forhold, for at få sikret aktiverne, finde ud af hvad der skal ske med personale samt sikre eventuel drift, der vil kunne hente nogle af pengene hjem til kreditorerne.

Rekonstruktion

Hvis en virksomhed kommer i økonomiske vanskeligheder, men vurderingen er, at grundlaget for virksomheden er godt nok, kan man som alternativ til konkurs vælge en rekonstruktion. I så fald udpeger Skifteretten en rekonstruktør (en advokat) og en tillidsmand (en revisor), som sammen udarbejder en plan for, hvordan virksomheden kan reddes, enten ved et salg, eller ved en akkordering af gælden.

I begge tilfælde kræves det, at der ikke blandt kreditorerne er et flertal imod planen. Det kan i den forbindelse ofte være svært at opnå flertal for en akkordering, da kreditorerne så skal acceptere en løsning, som nedsætter deres eget tilgodehavende. Derudover er det ganske omkostningstungt, hvilket er baggrunden for, at denne løsning ikke anvendes særligt ofte.