Mediation / konfliktmægling

Hurtig og effektiv måde at løse konflikter på uden at skulle i retten.

Mediation eller konfliktmægling er en økonomisk effektiv måde at løse konflikter på, der samtidig bevarer relationen mellem parterne. Det er en frivillig og fortrolig forhandlingsproces, hvor det ikke kun er den juridiske del af konflikten, der er i fokus. Her tages der ligeledes hensyn til parternes interesser og omdømme, så et eventuelt samarbejde kan fortsætte efterfølgende.

Tvister løses med høj succesrate ved konfliktmægling, der kan iværksættes både før, under og sideløbende med en retssag, hvis begge parter er indstillede herpå.

Der ses en stigende tendens til at løse tvister ved forhandling med hjælp fra en konfliktmægler frem for at tage sagen til retten, og stadig flere vælger at indsætte egentlige mediationsklausuler i nationale og internationale kontrakter for at sikre, at eventuelle tvister løses ved mægling.

De fleste retshjælpsforsikringer dækker mediation på lige fod med retssagsudgifter.

 

Mediationsinstituttet

Vi samarbejder med Mediationsinstituttet. Nedenfor kan du læse deres folder ”Mediation – et uforløst potentiale”.

Har du brug for en mediator, kan du kontakte os direkte. Hvis vi vurderer, at sagen ikke skal løses hos os, kan vi henvise dig til Mediationsinstituttet, som kan hjælpe dig videre.

 

Vil du vide mere:

Mediation i Danmark: Mediator advokater

Mediation i EU: Mæglingsdirektiv

 

IDEAL Advokatfirma tilbyder ligeledes traditionel konfliktløsning ved domstole, voldgift og sædvanlige forligsforhandlinger.

ADVOKATER DER ARBEJDER MED MEDIATION / KONFLIKTMÆGLING

Betina Altamirano
Advokat & mediator


Læs mere
Betina Altamirano
Advokat & mediator
E-MAIL: bal@ideal-law.dk
MOBIL: +45 30 80 76 30
Læs mere

Certificeret mediator

Advokat Betina Altamirano er certificeret mediator fra Advokaternes Serviceselskab.

Mediation er et moderne og effektivt alternativ til retssagsbehandling og traditionelle forligsforhandlinger, som gør det muligt for parterne fremover at bevare et professionelt samarbejdsforhold på trods af eventuelle konflikter.

Ring eller skriv, hvis du tror, mediation kunne være den fremsigtede løsning for jeres firma. 

79 30 60 44 eller bal@ideal-law.dk

Mediation - et uforløst potentiale (Mediations instituttet)

Mediation - et uforløst potentiale


Læs mere
Mediation - et uforløst potentiale
Mediation handler om mennesker, og formålet med processen er at bringe parterne bedst muligt gennem konflikten.

(Mediations instituttet)
Læs mere